Multifunkční dům Orlová, pronájem nebytových a kancelářských prostor

Posláním společnosti je vybudovat a provozovat multifunkční kancelářský objekt, který poskytne prostor pro komerční využití a rozvoj podnikání. Multifunkční dům je nástrojem, jehož smyslem je všestranně podporovat firmy či jednotlivce v okolí Orlové, Petřvaldu a Rychvaldu.

Hlavním cílem projektu je vybudovat v rámci regionu, inteligentní budovu sloužící k podnikání s využitím pokročilých technologií. V objektu se nachází řada podnikatelských subjektů z různých oblastí podnikání. Součástí objektu je multifunkční sál, s možností využití pro kulturní či sportovní akce, pořádání oslav, firemních prezentací a setkání. Multifunkční dům slouží k pronájmu kancelářských a nebytových prostor.

Zaměřujeme se také na snížení ekologické zátěže z provozu multifunkčního domu. V současnosti jsme provedli několik kroků, ke snížení vypouštěných emisí z vytápění budovy. Jednou ze zásadních změn, byl způsob vytápění. V roce 2008 byla kompletně zrekonstruována kotelna, výměnou kotlů na tuhá paliva za plynové kotle. Následně v roce 2014 jsme snížili emise skleníkových plynů doplněním topného systému tepelným čerpadlem. V současné době modernizujeme ekvitermní automatickou regulaci na novou generaci. Jako zdroj světla využíváme moderní LED svítidla s minimální spotřebou elektrické energie a s minimální ekologickou zátěží. Již jsme zahájili přípravu pro instalaci fotovoltaických panelů, do budoucna plánujeme využít sluneční energii k pokrytí spotřeby elektrické energie multifunkčního domu, částečně také využijeme přebytek energie k vytápění. V následujících dvou letech plánujeme zateplení obvodového pláště a střechy pro další snížení energetické náročnosti budovy.